Изпълнение на торкрет бетон

Изпълнение на торкрет бетона

При приложението на пръскания бетон се различават ясно две основни фази. От доброто изпълнение на всяка от тях зависи качеството на положения слой.

Видео с изпълнение на торкрет бетон

Подготвителни дейности

Те се различават според задачите, които се изпълняват с торкретирането.

1. При укрепване на скални основи:

 • Теренът се картира, за да се уточни къде са слабите места и нуждите от полагане на пръскан бетон.
 • Дренажните канали се източват, ако се налага. Проникването на водата се спира чрез приложение на циментови разтвори с висока скорост на втвърдяване.
 • Почистват се всички нестабилни и ронещи се камъни от повърхността, върху която ще се положи торкрет бетонът.

2. При ремонтиране на бетонови съоръжения:

 • Оценява се моментното състояние на бетонната конструкция.
 • При възможност се изясняват и премахват причините, довели до разрушаването на бетона.
 • При наличие на хлориди и/или карбонизирала повърхност, тя се почиства и хлоридите се премахват. Ако това се окаже неизпълнимо, конструкцията се укрепва внимателно и замърсеният  бетонен пласт се отстранява.
 • Почистват се до здраво всички дефекти, пукнатини и ронещи се участъци в бетона, тухлената зидария и т. н. Целта е да се осигури здрава основа за полагането на пръскания бетон.

Полагане на торкрет бетона

При изпълнението на пръскания бетон се спазват няколко основни изисквания:

 • Работната повърхност се намокря предварително, ако няма други предписания.
 • Преди да бъде положен основният слой, се уточняват и запълват големите отвори и кухини в основата.
 • Полагането под налягане започва от дъното и долните части и продължава нагоре. Това значително намалява загубите на материал поради отскок.
 • За формиране на качествен пласт накрайникът с дюзата за разпръскване е необходимо да сключва прав ъгъл с работната повърхност – около 90°.
 • Скоростта на разпръскване и разстоянието от дюзата до повърхността са условие за постигането на максимално уплътняване и слепване на бетона, затова трябва да са в технологичните граници.

Други материали свързани с торкрет бетон

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *