Торкрет Бетон – Определения на основните понятия при торкретиране

На тази страница имате възможност да научите определенията на основните понятия при торкретиране.

Торкрет бетон

Бетонна смес от цимент, инертни материали, вода, добавки и фибри, която се разпръсква към целевата повърхност под налягане от специална дюза. Пневматичното полагане позволява избягване на шуплите, осигурява еднородност и плътност на получения слой.

Слой от торкрет бетон

Формира се след неколкократно преминаване на дюзата над работната повърхност до достигане на предварително определената дебелина.

Мокър процес (мокро торкретиране)

Технологията, при която торкрет бетонът е предварително подготвен – към сместа от цимент, инертни материали и фибри е добавено и необходимото количество вода. Мократа бетонова смес се насипва в бункера на специализираната машина. От резервоара през тръбопровод с нарочен накрайник с дюза бетонът се изхвърля под налягане към работната повърхност. Полагането му е непрекъснато до постигането на планираната дебелина.

Отскок загуби

Това е тази част от бетоновата смес, която при излитането от дюзата, вместо да прилепне към вече формиралия се слой, отскача настрани и се губи. Отскок загубите се включват към общите загуби при торкретирането.

Дюза

Дюзата е устройството, което разпръсква бетона под налягане. Мократа смес достига до нея по  специалния тръбопровод на машината чрез осигурено налягане. Сухата смес също се предвижва с помощта на въздух под налягане, но към дюзата се подава и необходимото количество вода. Смесването им се извършва в самата дюза.

Биндер

  1. Биндер е свързващата способност на цимента и добавките в торкрет бетона.
  1. Биндер е общата концентрация на цимента и свързващите съставки в торкрет бетона.

Торкрет бетон с фибри

Характерното за торкрет бетона с фибри е значителното присъствие на дискретни фибри в сместа. Най-подходящи са стоманените влакна и органичните полимерни нишки. Много използвани са също въглеродните и стъклени влакна.

Други материали свързани с торкрет бетон

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *