Препоръчителен торкрет бетон

Препоръчителен торкрет бетон

За постигане на необходимите качества на пръскания бетон много важен е съставът, подборът и дозирането на съставките, начинът на смесване, както и начинът на полагане. Затова те се определят с нарочна спецификация. Има предвидени също конкретни процедури за контрол върху ефикасността на използваните добавки.

Съставни материали

1. Препоръчителен цимент

Необходимите за тестовете бетонови смеси и разтвори се изпълняват с цимент СЕМ 1 с клас на якост 42.5, съответен на стандарт EN 197-1. Според EN 196-6 използваният цимент се допуска да е със съдържание на С₃А (трикалциев алуминат) между 7 и 11% от общата маса, а специфичната повърхност да е в границите от 320 до 400 кв. м/кг.

2. Добавъчни материали

Трябва да се използват добавъчни материали с естествено тегло и ниска абсорбция на вода (по-малко от 2% от масата).

Какви трябва да са пропорциите в сместа при изпитания на съставките на торкрет бетона:

МатериалКоличество за 1куб. м.
цимент500кг ±5кг
вода225кг±5кг
добавъчни материали (табл.6)до получаване на 1куб. м.

Необходимото количество инертни материали се определя според естествената им плътност. Те се влагат в сместа само напълно сухи. Така се изключват евентуалните колебания във влажността ѝ.

Ако все пак се налага да бъдат използвани влажни, трябва да се определи точното им съдържание на влага, за да се направят необходимите корекции на съотношенията между съставките на сместа. Когато възникнат съмнения и спорове, се налага влагането на предварително просушени добавъчни материали.

Други материали свързани с торкрет бетон

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *