Полагане на арматурна скара и полагане на торкрет бетон С35-45 до 7см слой.

Галерия