Укрепване на тротоарни конзоли чрез торкрет бетон, ригери и полета до 5см слой торкрет

Галерия